Ko Maungaroa te Maunga,

Ko Waikato te Awa,

Ko Te Manukanuka o Hoturoa te Moana,

Ko Tainui te Waka,

Ko Mangatangi, ko Whātapaka, ko Ngā Hau E Whā ngā Marae

 

 

The Ngāti Tamaoho rohe (area of interests) extends from north of the Tamaki Isthmus to south of the Waikato River, to the Whangamarino wetlands. It extends from the West Coast to the Hauraki Gulf/Firth of Thames. Its interests are concentrated in the Manukau lowlands, Āwhitu Peninsula, Papakura, Hunua Ranges, Mangatangi, and Whangamarino.

Ngāti Tamaoho are staunch supporters of the Tainui-Waikato Kiingitanga.  Their three marae hold six seats on Te Kauhanganui; Mangatangi and Whātapaka Marae have annual Poukai. Ngāti Tamaoho is part of the Waiohua confederation of tribes that were the original inhabitants in the Tāmaki Makaurau region.